Dịch thuật

Chúng tôi cung cấp Hệ thống dịch thuật tự động cho phép con người tham gia hiệu đính ngay trên bản dịch. Hệ thống này sử dụng Trí tuệ nhân tạo để phân tích và tổng hợp kết quả dịch từ 5 cỗ máy dịch tự động hàng đầu thế giới: Google, Bing, Baidu, Yandex, Apertium. Hãy trải nghiệm bằng việc Lựa chọn ngôn ngữ ở phần Dịch ở dưới và sau đó nhấn nút Hiệu chỉnh dịch.

Để được trợ giúp liên hệ phần mềm nhắn tin, hoặc qua email ở đây.

Dịch