Giới thiệu

Hệ thống xuất bản 4.0 là phần mềm sản xuất sách đơn giản. Bạn có thể sản xuất giáo trình, sách học thuật, chuyên khảo, tiểu thuyết, kỷ yếu và nhiều hơn thế nữa dưới các định dạng khác nhau bao gồm:

  • MOBI (cho sách điện tử Kindle)
  • EPUB (cho tất cả các cửa hàng sách điện tử)
  • PDF để đi in hoặc phân phối kỹ thuật số

Hệ thống xuất bản 4.0 được sử dụng bởi các tác giả, các tổ chức giáo dục và các nhà xuất bản trên toàn quốc.

Để liện hệ biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm ở đây.

Dịch