Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên MẠC VĂN THIỆN

Tổng Giám đốc GS. TS. VŨ VĂN HÙNG

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập TS. PHAN XUÂN THÀNH

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung:

Phó Tổng biên tập NGUYỄN VĂN TƯ

Giám đốc Công ty CP Sách ĐH–DN NGÔ THỊ THANH BÌNH

Biên tập nội dung và sửa bản in:

NGUYỄN HỒNG ÁNH

Trình bày bìa:

ĐINH XUÂN DŨNG

Chế bản:

KIM DUNG

HỌC CÁCH NUÔI

CÀ CUỐNG

Mã số:

Số đăng ký KHXB:

In bản, (QĐ in số: ), khổ 13 19cm

In tại

In xong và nộp lưu chiểu tháng năm 2016.

Dịch


by Phần mềm dịch thuật - plugin dịch cho wordpress

Giấy phép

NGHỀ NUÔI CÀ CUỐNG Bản quyền © 2021 bởi Hevobooks. Đã đăng ký Bản quyền.

Chia sẻ cuốn sách này